Family BookDesk Family BookDesk™ dla Microsoft Windows™ (32-bit) pozwala przeglądać pliki TXT a RTF w dowolnym kodowaniu dla którego ma komputer odpowiedny czcionek (FON albo TTF). Program zapisuje dane (˝zakładki˝) otwartych plików (w ilości do 10) dla każdego z nieograniczonej ilości użytkowników. Poszukiwanie tekstu jest zrealizowane według bieżącego kodowania pliku.