Family BookDesk Family BookDesk™ za Microsoft® Windows™ (32-bit) omogućava pregled fajlovima TXT i RTF u svakom sistemu kodiranja za koji imate instalirane fontove(FON ili TTF) u svom kompjuteru. Program čuva podatke ("bookmarks") o otvorenim fajlovima (maksimum 10) za svakog od neograničenog broja korisnika. Omogućena je kontekstna pretraga u tekućem sistemu kodiranja datog fajla.