Family BookDesk Family BookDesk™ за Microsoft® Windows™ (32-bit) позволя да чета файлове TXT и RTF в какъвто кодиране, за който на вашия компютър има шрифт (FON или TTF). Програмата пазя данни («отбелязки») за откривани файлове (максимум 10) за всеки от неограничено количество на ползувачи. Текстове търсене се осъществя в текуще кодиране на файл.